Agencja marketingu lokalnego. Działamy lokalnie z myślą o globalnych zasięgach.

Śledź nas:

Pozytywne Relacje

Konkurs na FB - robisz to źle!

Konkurs na Facebooku – jak zrobić to dobrze?

Szacowany czas na przeczytanie tego posta to ok. 8 minut

Otwierając nową firmę lub wchodzą dopiero co do świata social mediów często rozpoczynamy pozyskiwanie nowych odbiorców poprzez zbudowanie zaangażowania
w postaci przyciągającego uwagę konkursu. Część osób bazuje na widzianych już konkursach na swoim prywatnym wall’u, które były publikowane przez konkurencyjne firmy lub ktoś ze znajomych brał udział i oznaczył nas jako potencjalnie zainteresowane osoby. Często w takich konkursach znajdziemy sformułowania jak poniżej:

``Aby wziąć udział w konkursie, udostępnij post na swojej osi czasu``

``W celu udziału w konkursie, polub naszą stronę, udostępnij post i oznacz w komentarzu 5 znajomych``

``W celu wzięcia udziału w konkursie, oznacz znajomego pod tym postem``

I tutaj nasuwa się pierwsze pytanie – czy konkurs zorganizowany w wyżej wymieniony sposób jest na pewno legalny?

Odpowiedź brzmi –  NIE.

W następstwie powyższych informacji nasuwa się drugie pytanie – czy warto kopiować metodykę i merytorykę konkursów publikowanych na innych profilach?

Tutaj również odpowiedź brzmi – NIE, ponieważ działając w powyższy sposób nieświadomie narażamy się, nie tylko na niepowodzenie konkursu, ale również na wysokie kary np. w postaci blokady konta w portalu lub co gorsza – kary finansowe.

Konkurs na Facebooku, a regulamin od firmy Meta

Zanim zaczniemy organizować konkurs, musimy być świadomi tego, na co wyraziliśmy zgodę podczas zakładania profilu w portalu. W regulaminie Facebooka, w zakładce odnośnie stron, grup i wydarzeń znajdziemy pkt. 7 (stan na dzień pisania artykułu tj. 21.03.2023 r.), który brzmi następująco:

Promocje

Użytkownicy, którzy wykorzystują swoją stronę, grupę lub wydarzenie do ogłoszenia promocji (konkursu czy loterii) bądź zarządzania nią, muszą zadbać o to, by promocja spełniała wszystkie istotne wymogi prawne i ustawowe (np. przekazać uczestnikom regulamin promocji zawierający informacje o jej warunkach oraz kryteriach kwalifikacji oraz zgłosić promocję właściwym organom). Uczestnicy muszą też (a) całkowicie zwolnić Meta z odpowiedzialności oraz (b) przyjąć do wiadomości i potwierdzić, że promocja w żadnym wypadku nie jest sponsorowana, popierana przez firmę Meta ani też nie jest przez nią administrowana ani w żaden sposób z nią kojarzona. Promocja nie może wymagać od uczestników ani zachęcać ich do udostępniania, ponownego publikowania, oznaczania innych ani w żaden inny sposób podawania promocji do wiadomości publicznej. Przypominamy, że Meta nie będzie pomagać w zarządzaniu promocją. Korzystanie z naszych usług do administrowania promocją odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Jak widać, już sam regulamin portalu wyraźnie wskazuje, jakie sformułowania są zabronione podczas promocji (czyt. np. konkursów), ponadto firma Meta jasno wymaga od organizatora informacji takich jak:

Regulamin konkursu - dostępny dla uczestników

Informację o całkowitym zwolnieniu z odpowiedzialności firmy Meta

Informacji o tym, że działanie nie jest w żaden sposób finansowane, ani popierane przez firmę Meta

Informacji o grupie docelowej (czyli np. ograniczeń wieku, miejsca zamieszkania)

Zapewnienie zgodności z przepisami i warunkami odnośnie nagród (informacje o podatku czy zwolnień z niego).

Czy muszę posiadać regulamin konkursu?

TAK, jak już powyżej wspomniałem, regulamin jest wręcz wskazany.

Dodatkowo w regulaminie powinieneś określić informacje zgodne z RODO czyli kto i w jaki sposób jakiego typu dane będzie przetwarzał.

Dodatkowo regulamin konkursu powinien zawierać:

a) informacje na temat prawa autorskiego (przekazaniem praw autorskich do utworu, który w ramach konkursu może być stworzony),
b) informacje na temat zmian regulaminu (np. poprzez zmianę nagród),
c) informacje na temat reklamacji i sposobu ich wnoszenia,
d) informacje związane z możliwością odwołania konkursu oraz przesłanek.

Ważne jest, aby w regulaminie zwrócić uwagę na klauzule niedozwolone (wykaz klauzul znajduje się m.in. w UOKiK).

Wybieramy zwycięzcę czy może losujemy za pomocą automatów?

Wybór sposobu wyłonienia zwycięzcy jest bardzo ważnym kryterium podczas tworzenia konkursów w różnych mediach społecznościowych. Dlaczego?

Wybór zwycięzcy poprzez wylosowanie

Decydując się na losowanie zwycięzcy konkurs przyjmuje formę loterii. W naszym kraju jest to problematyczne, ponieważ, aby loteria mogła zaistnieć, niezbędna jest zgoda Izby Celnej (uwaga: opłata za zezwolenie wynosi 10% wartości brutto puli nagród!). Oprócz zgody Izby Celnej, należy również zadbać, aby podczas loterii był sprawowany nadzór przez osobę posiadającą odpowiednie Świadectwo Ministerstwa Finansów. Brak spełnienia tych wymogów, może skutkować nałożeniem kary finansowej!

Wybór zwycięzcy poprzez wyłonienie

Zdecydowanie bezpieczniejszą formą jest wyłonienie zwycięzcy poprzez wskazanie osoby spełniającej wybrane kryteria. Taka metodyka nazywana jest metodą przyrzeczenia publicznego, gdzie zwycięzcę wybiera się na podstawie kryteriów, które ustalił przyrzekający – organizator konkursu.

Wartość nagrody, a podatek. Kto płaci?

W regulaminie naszego konkursu, powinniśmy zdefiniować punkt odnoszący się do wartości nagród oraz informację na temat formalności podatkowych – czyli kto właściwy płaci podatek należny od nagrody.

Mamy do zastosowania dwa punkty z art. 21

  1. art. 21 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.68) wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności
  2. art. 21 pkt. 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.68a) wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym;

Możemy w regulaminie określić czy podatek płacisz Ty jako organizator konkursu czy zwycięzca, bez względu, który wariant jako organizator wybierzesz, ważne jest, aby taki zapis znalazł się w regulaminie.

Spełniam formalności, co dalej?

Przygotowałeś jako organizator wszystkie formalności, zastanawiasz się teraz co dalej. Dobrą praktyką jest określenie grupy docelowej do której będzie kierowany nie tylko Twój konkurs, ale cały fan page (tak fan page, nie fun page). Warto określić czy działania będą kierowane do dzieci, młodzieży, czy ludzi w średnim wieku, a może do seniorów? Dla każdej grupy forma promocji będzie zazwyczaj inna.

Jeżeli mamy więcej niż jedną nagrodę, warto rozważyć różne zadania o zróżnicowanym poziomie trudności – np. dla mniejszych nagród łatwiejsze zadanie, dla droższych – bardziej kreatywne (zaawansowane) zadanie.

Musimy też pamiętać, że konkurs nie rozpromuje się sam – nie możemy przecież używać zakazanych technik, ale możemy skorzystać z płatnych kampanii promocyjnych.

Brzmi skomplikowanie?

Jeżeli nie wiesz jak doprecyzować taki konkurs – skorzystaj z pomocy Pozytywnych Relacji – pomożemy przygotować odpowiedni konkurs dla Twojej firmy (profilu na Facebooku).